DEVELOR - Vystupna sprava - Landscape

Veríme, že HR funkcia, a obzvlášť rozvoj a vzdelávanie majú plniť úlohu silného podporovateľa biznisu. Práve preto na Slovensku realizujeme projekt Hodnota rozvoja.

Zisťujeme, aká je aktuálna rola a pridaná hodnota HR voči biznisu – porovnávame súčasný stav s modelom Zrelosti organizácie z pohľadu vzdelávania a rozvoja spracovaného HR Maturity Institute pod vedením Paula Kearnsa.

Náš cieľ je podporiť HR lídrov v rozvoji organizácií k vyššej úrovni zrelosti organizácie z pohľadu vzdelávania a zvýšiť tak  biznis dopad HR funkcie.

 • Prieskum pomáha uvedomiť si, na aké priority v procese vzdelávania a rozvoja sa zamerať a ako tento proces posunúť smerom k väčšej efektivite a biznis dopadu.

   

  Učastnik štúdie: HR manažér (FMCG)
 • Kľúčovým faktorom employee brandingu a employee engagementu budúcnosti je zmysluplný a kvalitný systém rozvoja, ktorý vytvára prínos ako pre jeho účastníkov, tak pre biznis.

  Učastnik štúdie: Člen výkonnej rady za HR (financie)
 • Je našou ambíciou stať sa učiacou sa organizáciou. Práve účasť v prieskume Hodnota rozvoja nám dala dobré zrkadlo pre revíziu našej stratégie v tejto oblasti.
  HR manažérka, výroba
 • Je dobré pozrieť sa na to, ako si organizácia stojí z hľadiska knowledge managementu a čo konkrétne je možné urobiť pre zlepšenie.

  Učastnik štúdie: HR manažér (služby)
 • Je to o premýšľaní nad tým, či a ako veľmi vytvára HR pridanú hodnotu a ako svoju rolu viac prepojiť s biznisom.

  Účastnik štúdie: Riaditeľ ľudských zdrojov (výroba)
 • Účasť v prieskume dá benchmark s ďalšími spoločnosťami a argument pre manažérov, že je potreba sa rozvoju intenzívne venovať, pokiaľ chcú zostať konkurencieschopní.

   

  Učastnik štúdie: HR riaditeľka (výroba)

Pripojte sa, získajte benchmark a odporúčania!

Prečo sa zúčastniť?

Všetci HR riaditelia, ktorí poskytnú vstupy do štúdie, dostanú spracovanú záverečnú správu. V tejto vám poskytneme analýzu vašich výsledkov, porovnanie voči slovenským a českým spoločnostiam a odporúčania pre rozvoj smerom k zvyšovaniu hodnoty pre biznis.

V rámci odovzdania výstupnej správy za pre jednotlivé spoločnosti vás DEVELOR konzultant prevedie závermi a poskytne poradenstvo v oblasti rozvoja vzdelávania a rozvoja.

Vedľa uvádzame niekoľko zaujímavých faktov z doteraz zozbieraných dát za roky 2015-2016 na Slovensku.

Ako sa zapojiť?

Prvým krokom je kvantitatívny prieskum vo forme online dotazníka. Tento je nevyhnutnou súčasťou prieskumu. Po splnení tohto kroku vás budeme kontaktovať s cieľom osobného kvalitatívneho rozhovoru.

V prípade, že preferujete dotazník vyplniť spolu s nami na osobnom rozhovore, pokojne nám napíšte priamo a naši konzultanti sa vám ozvú. Ak sa chcete zapojiť hneň,stačí kliknúť na tento link a vyplniť dotazník. O všetkom ostatnom vás budeme informovať. Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.

viac než 40 slovenských spoločností v zastúpení HR riaditeľov sa do prieskumu zapojilo. Celkové československé výsledky zohľadňujú názor už viac než 120 HR rozhodovateľov.

Zapojte sa do prieskumu a získajte benchmark svojej spoločnosti.

K prieskumu

Výstupy

Výstupy prieskumu budú spracované a prezentované v rámci individuálnych stretnutí s účastnkmi počas roka 2016. Ak máte záujem o výstupy a nezapojili ste sa do prieskumu, kontaktujte nás.

Každý zúčastnený HR manažér  získa individuálnu záverečnú správu pokrývajúcu jeho spoločnosť. Tieto individuálne správy budú predané individuálne do rúk zapojených manažérov spolu s komplexným vysvetlením výstupov a odporúčaní pre ďalšie kroky.

Spracovanie údajov

Kvantitatívne údaje poskytnuté v rámci štúdie budú anonymizované a nebudú zdieľané verejnosti. Informácie z kvalitatívnych rozhovorov s HR lídrami budú spracované pre zostavenie výstupnej štúdie. V prípade záujmu o citáciu konkrétneho vyjadrenia budeme  žiadať o schválenie uvedenia špecifického vyjadrenia spolu s autorom.

Kto je za tým

Štúdiu Pridaná hodnota pre biznis realizuje tréningová a konzultačná spoločnosť DEVELOR. Našou dlhoročnou témou je zvyšovanie pridanej hodnoty rozvoja pre dosahovanie biznisových cieľov v spoločnostiach v krajinách nášho pôsobenia.

Od roku 2014 sa v Českej a Slovenskej republike venujeme prieskumu Hodnota rozvoja, aby sme tak poskytli ďalšiu pridanú hodnotu našim partnerom a spriazneným spoločnostiam.

ZAPOJTE SA DO PRIESKUMU HR LÍDROV!

K prieskumu

Zastúpené spoločnosti zo Slovenska:

Zastúpené spoločnosti z Českej republiky: